Naša špedično-dopravná spoločnosť pre Vás zabezpečí komplexnú prepravu tovaru z miesta odoslania do miesta určenia. Prioritou je prepraviť tovar podľa Vašich požiadaviek v správnom čase, na správne miesto, v požadovanej kvalite a za zodpovedajúcu cenu.

Medzi našimi službami je vnútroštátna aj medzinárodná preprava a prepraviť dokážeme čokoľvek od jedného balíka až po nadrozmerný náklad.

Naše vozidlá sú vybavené mobilným telefonickým spojením a GPS navigačným systémom. Zamestnaní sú skúsení vodiči, ktorí pravidelne absolvujú školenia vodičov MKD. Prepravovaný tovar je poistený podľa medzinárodnej dohody CMR.